Proč společenské a kulturní programy pro seniory?


Spolek chce svou činností přispět k volnočasovým aktivitám klientů domova Beránek, k jejichž zajištění má Senior dům Beránek, jakožto poskytovatel sociálních služeb jen omezené možnosti.
Spolek si klade za cíl zintenzivnit společensko-kulturní život v zařízení Beránek, zvláště pak v ohlédnutí na covidové omezování uplynulé doby. Svou činnost bude Spolek pravidelně prezentovat na těchto stránkách, a to fotografiemi či videozáznamy z již uspořádaných akcí a dále aktualizovat podklady k akcím připravovaným či naplánovaným.

Co dalšího Spolek zajistí?

Spolek se stal nájemcem prostoru, původně fungujícího jako cukrárna U Johanesů.
Z tohoto provozu se stala tzv. klubovna Spolku, která bude umět nabídnout i dílčí občerstvení pro klienty (v teplých měsících),
či pro jejich rodinné příslušníky coby zázemí pro případná jednání.
Na režimu provozu klubovny se Spolek bude ještě zamýšlet a snahou bude dále jej rozvíjet.